Wózki elektryczne

Wózki elektryczne z refundacją NFZ (kod NFZ P.130 osoby dorosłe i P.131 dzieci w wykazie wyrobów medycznych). Wózek inwalidzki elektryczny (specjalny) przysługuje dorosłym oraz dzieciom, które rozpoczęły drugi rok życia przy:
- z porażeniach i niedowładach trzy lub czterokończynowych,
- dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych.
Maksymalna kwota dofinasowania wynosi 3000,00 zł a udział własny świadczeniobiorcy 0%.
Refundacja wózka przysługuje osobie dorosłej raz na 4 lata a dziecku raz na 3 lata.
Refundacja nie przysługuje osobom spełniającym kryteria do zaopatrzenia na podstawie kodu P.129.