Dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny, które realizujemy na terenie całego kraju.

 

 1. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizowane przez PCPR i MOPS/GOPS. Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie kwoty w wysokości do 60% wartości sprzętu. O tego typu dofinansowanie można starać się na zakup różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny np: rowerki, orbitreki, maty do hydromasażu, sprzęt do ćwiczeń, koncentratory tlenu i wiele innych produktów rehabilitacyjnych. 

 

Aby uzyskać takie dofinansowanie należy złożyć następujące dokumenty:

 

 • zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.
 • fakturę pro-forma na sprzęt wystawiona przez firmę ALLMED
 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS/GOPS).

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy w urzędzie, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

 1. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych.

Jest to kolejna forma dofinansowania, która pozwala starać się o dofinansowanie w wysokości do 80% wartości sprzętu. O to dofinansowanie można starać się np. na zakup łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym.

Aby uzyskać takie dofinansowanie należy złożyć następujące dokumenty:

 

 • zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.
 • fakturę pro-forma na sprzęt wystawiona przez firmę ALLMED
 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS/GOPS).

 

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy w urzędzie, dokonanie zakupu oraz przedstawienie dokumentów zakupu faktury vat z odroczonym terminem płatności w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

 

 1. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Jest to dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu np. „schodołaza”, ale również prace budowlane i zmodernizowanie np: łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. Wysokość tego dofinansowania wynosi do 80% wartości sprzętu lub wykonanych prac.

Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć takie dokumenty jak:

 

 

 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Dokument potwierdzający zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.
 • Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
 • Zezwolenie właściciela budynku lub administracji na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS/GOPS).

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat z odroczonym terminem płatności. Osobami uprawnionymi do skorzystania z tego dofinansowania są osoby niepełnosprawne (dorosłe i dzieci), posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronach Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych – www.pfron.org.pl.

 


 

Dofinansowane nawet w 95 % wartości zakupu.  

 

Należy pobrać, złożyć i wypełnić wniosek "likwidacja barier technicznych"    

Jeżeli Pacjent posiada orzeczenie lub grupę inwalidzką, może uzyskać dofinansowanie do zakupu łóżka rehabilitacyjnego lub innego sprzetu medycznego.  

Wypełniony wniosek wraz z załączoną ofertą cenową jako fakture proforma z naszego sklepu należy złożyc we właściwym dla Pacjenta, oddziale MOPR.    

 

W razie pytań służymy pomocą 505 99 33 20

 

Wnioski dla osób zamieszkujących w powiecie, rozpatruje właściwy dla Pacjenta oddział PCPR ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). Warunkiem uzyskania dofinansowania jest orzeczenie lub grupa inwalidzka oraz wypełniony wniosek wraz z załączoną ofertą cenową z naszego sklepu.  

 

Znajdź swój PCPR klikając tutaj

Garantiamo transazioni sicure e protezione della privacy per coloro che cercano steroidi online siti sicuri.