REFUNDACJA W 3 KROKACH

KROK 1
Uzyskaj zlecenie/wniosek NFZ od:
- lekarza rodzinnego (POZ)
- lekarza specjalisty
przez teleporadę lub wizytę w gabinecie
KROK 2
Sprawdzimy i zweryfikujemy wystawione zlecenie NFZ.
Bezpłatna porada w wyborze sprzętu medycznego.
KROK 3
Realizacja zlecenia/wniosku i odbiór sprzętu.
Zaufaj naszemu doświadczeniu.

REFUNDACJA NFZ

Jak i gdzie uzyskać dofinansowanie i refundację na sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny

Postaramy się w krótkim opisie przybliżyć i doradzić Ci w jaki sposób możesz otrzymać i zrealizować dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia ( NFZ ) u nas.

Dofinansowanie z NFZ – komu przysługuje i jak je otrzymać?

 1. Refundacja NFZ to pokrycie przez Narodowy Fundusz Zdrowia części lub całości poniesionych przez Pacjenta kosztów zakupu określonego wyrobu medycznego. Każdy ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS ma prawo otrzymać refundację NFZ na sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, ortopedyczny, a także środki pomocnicze. Dofinansowanie przysługuje każdej ubezpieczonej osobie (pracującej, na emeryturze, rencie, bezrobotnej – zarejestrowanej, zgłoszonej do ubezpieczenia jako członek rodziny)
 2. zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawia lekarz danej specjalizacji lub jeśli jest do tego uprawniony, lekarz POZ lub pielęgniarka środowiskowa w formie elektronicznej (e-zlecenie)

  Lekarze POZ (rodzinny) jest upoważniony do wystawienia zlecenia/wniosku w trakcie wizyty w gabinecie lub zdalnie, za pośrednictwem teleporady.

  Do tych produktów, które może wystawić lekarz POZ zaliczają się m.in:
  1. Wózki inwalidzkie podstawowe, stalowe ręczne (kod NFZ P.127)
  2. Balkoniki, chodziki lub podpórki (kod NFZ P.123)
  3. Materace przeciwodleżynowe (kod NFZ P.117)
  4. Poduszki przeciwodleżynowe (kod NFZ P.116)
  5. Trójnogi lub czwórnogi (kod NFZ P.121)
  6. Kule (kod NFZ P.118)
  7. Pieluchomajtki, wkładki, cewniki oraz worki, czyli produkty jednorazowe powinien zlecić lekarz podstawowej opieki medycznej (POZ) lub położna, czy też pielęgniarka z uprawnieniami, ewentualnie lekarz posiadający specjalizację w jednej z następujących dziedzin: chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, geriatra, ginekolog onkologiczny, itp.
  Lekarze specjaliści mają uprawnienia do wystawiania zleceń/wniosków na bardziej specjalistyczne przedmioty medyczne, które mogę dobierać według swojej specjalizacji w trakcie wizyty w gabinecie państwowym lub prywatnym oraz za pośrednictwem teleporady. Dotyczy to wskazanych niżej produktów:
  1. Wózki inwalidzkie ze stopów lekkich aluminiowe (P.129)
  2. Wózki inwalidzkie specjalne i elektryczne (P.130)
  3. Ortezy i stabilizatory kończyn
  4. Pionizatory i inne specjalistyczne sprzęty

  Powinien zlecić lekarz posiadający specjalizację w jednej z następujących dziedzin: ortopedii, traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii ogólnej, neurologii, neurologii dziecięcej, reumatologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej lub rehabilitacji medycznej

 3. E-zlecenie ( zlecenie/wniosek), który wystawi lekarz jest natychmiast weryfikowane w systemie i potwierdzany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 4. Zaakceptowany wniosek elektroniczny otrzymuje numer – możesz go zrealizować w naszym sklepie medycznym podając numer zlecenia i pesel.
 5. Do wyrobów medycznych refundowanych przez NFZ zaliczają się:

  1. Produkty ortopedyczne – produkty wykorzystywane przy zaopatrzeniu kontuzjowanych, uszkodzonych części ciała. Głównie stosowane przy urazach i złamaniach, ale znajdują także zastosowanie u osób z niepełnosprawnościami (kiedy konieczne jest nadanie prawidłowego wzorca ruchu lub korekcja nieprawidłowości w budowie ciała). Zaliczają się do nich: stabilizatory, ortezy, sznurówki, kołnierze, opaski uciskowe, itp.
  2. Sprzęt rehabilitacyjny – przyrządy i urządzenia wspierające funkcjonowanie i rehabilitację osób chorych i niepełnosprawnych. Należą do nich m.in. wózki inwalidzkie, balkoniki, chodziki, podpórki, kule, pionizatory oraz foteliki rehabilitacyjne.
  3. Środki pomocnicze – produkty, które ułatwiają, a niekiedy nawet umożliwiają osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie. Pełnią zadanie codziennej pomocy. Do tej kategorii zaliczają się pieluchomajtki, cewniki, worki na mocz, produkty stomijne oraz materace przeciwodleżynowe.
 6. Wielkość przyznawanej refundacji

  Wartość refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia jest stała i w zależności od kodu NFZ na wybrany produkt wynosi 70% lub 100% limitu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

  Dla przykładu limit dofinansowania na:
  1. wózek inwalidzki może wynosić 100%, czyli 600 zł w przypadku standardowego wózka inwalidzkiego stalowego (kod NFZ P.127). Jeśli dany wózek mieści się w Limicie NFZ jest wydawany BEZŁATNIE, zaś jeśli dany model jest droższy pacjent dopłaca różnicę między Limitem 600zł a wartością na jaką wózek jest zakontraktowany.
  2. 1700 zł dla wózka inwalidzkiego aluminiowego (kod NFZ P.129)
  3. 3000 zł w przypadku wózka inwalidzkiego specjalnego (kod NFZ P.130)
  4. natomiast na balkonik, chodzik lub podpórkę (kod NFZ P.123) limit wynosi już tylko 70% z kwoty 240 zł
  5. Ortezy i stabilizatory dla osób dorosłych refundowane są w 90%, a dla dzieci do 18 roku życia w 100%.
 7. Jak często można ubiegać się o refundacje na ten sam sprzęt?

  Częstotliwość ubiegania się o następny produkt w ramach tego samego kodu refundacyjnego również ustalona jest przez Ministerstwo Zdrowia. Przykładowo dla wózka inwalidzkiego okres ten wynosi 4 lata, a w przypadku balkonika rehabilitacyjnego wynosi już 5 lat.

  Pacjenci, którzy potrzebują nowego produktu w krótszym terminie, również mają szansę na uzyskanie refundacji z NFZ. Rozporządzenie dopuszcza ubieganie się o sprzęt w przyspieszonym trybie, po odpowiedniej argumentacji. Dla przykładu, jeżeli dziecko wyrosło z wózka lub jeśli wózek nie spełnia już oczekiwań, lub w przypadku jeśli stan pacjenta pogorszył się, bądź poprawił na tyle, że potrzebuje mniej lub bardziej specjalistycznego produktu.

  Warto zaznaczyć, iż pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (tzw. I grupa) w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, uprawnieni są do otrzymania wyrobu medycznego do wysokości limitu wg wskazań medycznych, bez uwzględniania okresów użytkowania. Oznacza to, że Pacjenci uwzględnieni w tej grupie mogą starać się o wydanie nowego sprzętu medycznego częściej niż jeden raz w okresie jego użytkowania.

  Nieco inaczej wygląda refundacja w przypadku produktów pomocniczych, takich jak: pieluchomajtki, stomia, cewniki lub worki. Dla tych produktów lekarz POZ wystawia zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie, obejmujące maksymalnie 12 miesięcy do przodu. Można je zrealizować częściowo wg swojego uznania na dany miesiąc lub w przód. Nie ma możliwości realizacji zlecenia za minione miesiące (wstecz).

KODY NFZ

Poniżej przedstawiamy listę kodów NFZ dzięki, którym można nabyć sprzęt z dofinansowaniem w naszym sklepie medycznym ALLMED.

Balkoniki i pionizatory:

P.123 – Chodziki, balkoniki, podpórki ułatwiające chodzenie
P.125 – Pionizatory

Wózki inwalidzkie:

P.127 – Wózki inwalidzkie stalowe ręczne
P.129 – Wózki inwalidzkie aluminiowe lub wykonane ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składane, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku
P.130 – Wózki inwalidzkie specjalne (np. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji), z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego
P.131 – Wózki inwalidzkie specjalne dziecięce (np. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji), z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego

Laski i kule:

P.118 – Kula łokciowa ze stopniową regulacją
P.120 – Kula pachowa
P.121 – Trójnóg lub czwórnóg

Ortezy tułowia i gorsety ortopedyczne:

M.57 – Gorset stabilizująco-unieruchamiający
M.58 – Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę
M.59 – Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami
M.60 – Orteza (sznurówka) lędźwiowo krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami
P.115 – Pas brzuszny

Materace i poduszki przeciwodleżynowe

P.117 – Materace przeciwodleżynowe pneumatyczne (z wyłączeniem materacy piankowych)
P.116 – Poduszki przeciwodleżynowe pneumatyczne

Ortezy i stabilizatory nogi

J.36 – Orteza stabilizująca staw skokowy
J.37 – Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę
J.38 – Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia
J.39 – Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości
J.40 – Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia

Ortezy i stabilizatory ręki

L.47 – Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera)
L.48 – Orteza na rękę i przedramię
L.49 – Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez
L.50 – Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez
L.51 – Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu Dessault)
L.52 – Orteza na ramię i bark typu Dessault
L.53 – Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia

Siedziska ortopedyczne:

P.132 – Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę

DOFINANSOWANIA PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON, jest instytucją która pozwala osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności o starania się o dodatkowe dofinansowania do pokrycia kosztów zakupów m.in.:

 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze refundowane przez NFZ ale wymagające dopłaty przez pacjenta
 • likwidacji barier architektonicznych
 • likwidacji barier w komunikowaniu się i barier architektonicznych
 • programu „Aktywny Samorząd”

O możliwości uzyskania dofinansowania jego wysokości, terminy realizacji, należy pytać bezpośrednio w PCPR/MOPS/GOPS/MOPR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony w PCPR/MOPS/GOPS/MOPR właściwym dla miejsca zamieszkania. Wysokość dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, których dofinansowanie dotyczy, wynosi:

Maksymalne dofinansowanie jakie możemy uzyskać z PFRON (w przypadku dopłaty do refundacji NFZ) to:

 • do 100% udziału własnego wyznaczonego w limicie NFZ w w/w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia,
 • do 150% sumy kwoty limitu NFZ oraz udziału własnego, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Aby złożyć wniosek na zakup sprzętu wymagane są następujące dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • orzeczenie o dochodach ( ostatni odcinek, przelew renty, emerytury, wynagrodzenia )
 • faktura proforma ( wystawiana przez nas określająca wartość danego przedmiotu)
 • wypełniony wniosek, pobrany w danym urzędzie

Dofinansowanie przysługuje m.in.:

 1. do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dofinansowaych przez NFZ
 2. na bazie odrębnych programów prowadzonych ze środków PFRON, m.in.

  1. Program „Likwidacja barier architektonicznych”
  2. Program „Aktywny samorząd” Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych a także likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

AKTYWNY SAMORZĄD

Aktywny Samorząd to jeden z programów PFRON przeznaczony dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. W ramach tego programu możemy ubiegać się m.in. o refundację na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera elektrycznego. W zależności od miejsca zamieszkania, wnioski o dofinansowanie można składać w lokalnych urzędach MOPS/GOPS lub PCPR.

WAŻNE INFORMACJE, KTÓRE TRZEBA SPEŁNIĆ ABY DOSTAĆ DOPŁATĘ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD:

 1. Termin składania wniosków to zazwyczaj okres od marca do sierpnia danego roku
 2. Program Aktywny Samorząd – kto może skorzystać?

  • Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej
  • Osoby z dysfunkcją narządu ruchu, która powoduje problemy
 3. Wysokość dofinansowania

  • Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym wynosi 10 000 zł z możliwością zwiększenia do kwoty rekomendowanej przez PFRON, jednak nie więcej niż 25 000 zł
  • Dofinansowanie do skutera inwalidzkiego elektrycznego wynosi 7500 zł
 4. Wymagany wkład własny

  PFRON wymaga 25% wkładu własnego przy zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera inwalidzkiego elektrycznego dofinansowanego w ramach programu Aktywny Samorząd.

 5. W Programie Aktywny Samorząd nie mogą uczestniczyć:

  • Osoby, które posiadają niespłacone zobowiązania wobec PFRON lub aktualnego realizatora projektu
  • Osoby ubiegające, które w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych licząc od początku roku następującego po roku w którym otrzymały wsparcie z PFRON na dany sprzęt medyczny.
 6. Do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Aktywny Samorząd należy dołączyć niezbędne dokumenty:
  • Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia).
  • Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, które opisuje rodzaj schorzenia osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON lub Realizatora.
  • Oświadczenie o wysokości dochodów.
  • Akt urodzenia dziecka- jeśli wniosek dotyczy dziecka.
  • Faktura proforma
 7. Gdzie dostać/pobrać druk wniosku do wypełnienia

  Potrzebne druki można znaleźć na stronie internetowej danego urzędu w zakładce „Aktywny Samorząd”. Jeśli nie masz możliwości skorzystania z internetu i wydrukowania wniosku skontaktuj się z nami ALLMED 505 99 33 20.

 8. Gdzie złożyć wypełniony wniosek

  Uzupełnione wnioski o dofinansowanie można składać w formie tradycyjnej (papierowej) w urzędzie znajdującym się na terenie miejsca zamieszkania, oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

W razie problemów z dostarczeniem wniosku do swojego urzędu skontaktuj się z nami.

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ OPIEKĘ

pomoc
w przygotowaniu
dokumentów
PROFESJONALNY
DOBÓR SPRZĘTU
PREZENTACJA
I TESTOWANIE
REALIZACJA
DOFINANSOWANIA

MASZ JAKIEŚ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI?

Skontaktuj się z nami: 505 99 33 20 sklepallmed@wp.pl

Garantiamo transazioni sicure e protezione della privacy per coloro che cercano steroidi online siti sicuri.