Dofinansowanie ze środków PFRON

Osoby schorowane lub niepełnosprawne często mają problem ze sfinansowaniem udziału własnego przy zakupie przedmiotów rehabilitacyjnych i ortopedycznych . Dla takich osób przewidziano możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu wyżej wymiennionego sprzętu ze środków PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), oraz w Miejskich lub Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS).

Ważne! Po szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie oraz maksymalnych kwot dofinansowania należy udać się do PCPR, MOPS, GOPS w miejscu zamieszkania, ponieważ poszczególne urzędy mogą ustalać dodatkowe kryteria.

Kto i gdzie może składać wnioski?

Wnioski można składać przez cały rok w odpowiednim urzędzie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (druki do pobrania osobiście w urzędzie lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej PCPR, MOPS, GOPS).

Przykłady dofinansowania

Dofinansowanie do zakupu łóżka rehabilitacyjnego Elbur Pb 331

Cena zakupu - 2500zł

Dofinansowanie na poziomie 80% wartości łóżka - 2000zł

Wkład własny pacjenta 500zł

Dofinansowanie do zakupu koncentratora tlenu Philips EverFLo

Cena zakupu - 2400zł

Dofinansowanie na poziomie 80% wartości łóżka - 1920zł

Wkład własny pacjenta 480zł

Dofinansowanie do zakupu Podnośnika Pacjenta Meva Mini

Cena zakupu - 3800zł

Dofinansowanie na poziomie 80% wartości łóżka - 3040zł

Wkład własny pacjenta 760zł