Sprzęt pomocniczy

Sprzęt pomocniczy

Przedmioty w tym dziale to sprzęt pomocniczy przy opiece nad osobą w podeszłym wieku lub z pewnym stopniu niesprawną.