Podkategorie

 • Wózki specjalne ręczne
 • Wózki komfortowe i...
 • Wózki elektryczne

  Wózki elektryczne z refundacją NFZ (kod NFZ P.130 osoby dorosłe i P.131 dzieci w wykazie wyrobów medycznych). Wózek inwalidzki elektryczny (specjalny) przysługuje dorosłym oraz dzieciom, które rozpoczęły drugi rok życia przy:
  - z porażeniach i niedowładach trzy lub czterokończynowych,
  - dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych.
  Maksymalna kwota dofinasowania wynosi 3000,00 zł a udział własny świadczeniobiorcy 0%.
  Refundacja wózka przysługuje osobie dorosłej raz na 4 lata a dziecku raz na 3 lata.
  Refundacja nie przysługuje osobom spełniającym kryteria do zaopatrzenia na podstawie kodu P.129.

 • Wózki pielęgnacyjne