Wózki aluminiowe P.129 kod NFZ

Wózki inwalidzkie podlegające refundacji przez NFZ (kod wyrobu medycznego P.129.00 osoby dorosłe i P.129.01 dzieci pomiędzy 3 a 18 rokiem życia) wykonane ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składane, przeznaczone  dla osób samodzielnie poruszających się na wózku.
Refundacja przez NFZ w kwocie 1700,00 zł przysługuje osobom dorosłym raz na 4 lata i dzieciom raz na 3 lata spełniającym następujące kryterium:
- trwałe ograniczenie samodzielnego chodzenia dla osób dorosłych samodzielnie poruszających się na wózku lub
- trwałe ograniczenie zdolności samodzielnego chodzenia dla dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia samodzielnie poruszających się na wózku.

Uwaga! Zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, nie mogą jednocześnie starać się o refundację przez NFZ wózka specjalnego (kod NFZ P.130 i P.131 ani ręcznego – P.127).